Bienala Internaționala de Arte Decorative – Chisinau 2016

Bienala Internationala de Arte Decorative/Aplicate

Chişinău, 2016, Ediţia IV, Republica Moldova (BIADA 2016)

Sub patronatul Ministerului Culturii al Republicii Moldova

Organizatori:

Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova (UAP RM),

Sectia Arta Decorativa  UAP RM

Parteneri:

Direcţia Cultură a Primăriei Municipiului Chişinău

AGEPI din Republica Moldova

Five Plus Art Gallery, Viena, Austria

Curator-coordonator: Valeriu Vânagă, Membru al Consiliului de Conducere a    UAP RM

Bienala de Arte Decorative/Aplicate, Chişinău, ediţia a IV, se va desfăşura drept manifestare internaţională, de la 13 octombrie – 30 octombrie 2016, la  Centrul  Expozitional Constantin Brâncuşi“ al UAP RM, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3, Chişină,

Obiective:

–   Bienala de Arte Decorative/Aplicate, Chişinău 2016, va învedera procese şi tendinţe artistice din ultimii doi ani în  Artele Decorative/Aplicate moderne, în contextul evoluţiei lor Internaţionale.

–   Va crea oportunităţi de expunere şi comunicare intre artiştii-gazde şi oaspeţii interesaţi din ţările lumii moderne.

–   Expoziţia va oferi: un spaţiu larg pentru întîlniri, dispute şi varii schimburi interactive, într-un  cadru concret de multitudini ale domeniilor Artelor Decorative/Aplicate;  tur de orizont, fie a varietăţii mijloacelor de expresie plastică şi a unor rezolvări conceptuale relevante, fie, aplicînd sine-qua-non tehnici şi tehnologii moderne, fie în combinare ale acestora  cu cele tradiţionale, – vizând branşele concrete ale creativităţii contemporane ca  tapiserie, imprimeu, ceramică, giuvaiergie, design vestimentar, design interior, prelucrarea artistică a lemnului, metalului, sticlei, pieli etc.

Cerinţe faţă de candidaţi:

–   Se admit la concurs artişti plastici , care profesează Artele Decorative/Aplicate;

–   candidaţii vor declara pe proprie răspundere că deţin toate drepturile asupra lucrărilor prezentate la concurs (Anexa 1).

Cerinţe faţă de lucrări:

–   un artist se poate înscrie la concurs cu maximum 2 titluri de lucrări, executate în cursul perioadei  2014-2016;

–   sunt admise lucrările profesioniste care nu au mai participat şi în cadrul altor concursuri internaţionale;

Termene:

Prezentarea cererii de participare – până la 1 august 2016.

Preselecţia –   august 2016.

Rezultatele preselecţiei – 4 august 2016.

Livrarea   lucrărilor in sala de expozitie  –pina la 7 septembrie 2016.

Expoziţia – 13 octombrie – 30 octombrie 2016.

Returnarea lucrărilor autorilor –  3-30 noiembrie 2016.

Data limită al intrării la intabulatorul organizatorului a cererii de participare, trimisă de concursant pe cale poştală – nu mai târziu de 4 septembrie 2016

Juriul:

Juriul va fi alcătuit din experţi în domeniile artelor decorative/aplicate, critici şi istorici de artă, atât din Republica Moldova, cât şi din ţările participante la concurs.

Taxe:

 1. Valoarea taxei de participare :

–   pentru membrii Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, rezidenţi –  250 de lei;

–   pentru participanţii nerezidenţi  – 60 de euro.

 1. Taxa este obligatorie şi nereturnabilă.

Dispoziţii generale:

 1. Organizatorii au dreptul :

–   de a  utiliza imagini ale lucrărilor în cadrul programelor TV, în presa scrisă, internet, cataloage, broşuri, filme şi în cadrul altor purtători de informaţie privitoare la Bienala vizată;

–   de a utiliza informaţia personală, transmisă de artistul plastic organizatorilor Bienalei.

 1. Preselecţia lucrărilor se face de către grupul de lucru al Bienalei 2016 pe baza formularelor de participare trimise prin poşta electronică sau prin orice alt mijloc de transmitere a informaţiei, însoţite de imaginile color ale lucrărilor, caracteristicile lor de bază şi poza autorului. Deciziile grupului de lucru sunt comunicate fiecărul candidat în timp util: deciziile nu se comentează, nu sunt susceptibile oricăror dispute autor-organizator, iar portofoliul nu se returnează concursantului.
 2.   La concurs sunt admişi autorii care satisfac plenar exigenţele prezentului regulament, inclusiv:

–     au primit invitaţie oficială de la organizatori cu indicaţia titlului/titlurilor  (lucrării/

lucrărilor) care au acumulat promovarea la preselecţie

–     au livrat la timp lucrările selectate de organizatori;

–     au achitat taxa de participare anterior livrării lucrărilor.

 1.   Taxa de participare va fi achitată:

–    de către participanţii nerezidenţi – la contul organizatorului. Cheltuielile pentru

depunerea taxei în contul organizatorului vor fi suportate de către participanţii la

concurs.

 1.   Nesatisfacerea exigenţelor stipulate la punctul 4 al prezentului Regulament, impune

excluderea intrării în concurs a persoanei vizate, implicit, lucrările acestuia nu vor fi

expuse.

 1.   În concursul pentru distincţii nu se admit următoarele categorii de lucrări:

–     Ale membrilor Juriului;

–     Lucrările care au ajuns la destinaţie, cu depăşirea datei de admitere pe cale poştală

a cererilor de participare, – nu mai tâtziu de 1 august 2016.

 1.    Organizatorii editează un Catalog  al manifestării  vizate,cu

prezentarea fiecărui expozant conform datelor furnizate în formularul de

participare a unei din lucrări însoţite de datele etichetei, – sub rezerva că selecţia lucrării                                              vizate pentru reproducerea rămâne la altitudinea grupului de lucru pentru

editarea catalogului vizat.

 1.   Fiecare participant la concurs va primi gratuit: nerezidenţi – 2 exemplare al

Catalogului Bienalei; fiecare participant rezident – 1 exemplar. Cheltuielile de livrare

revin a fi suportate de către beneficiar.

Cerinţe pentru condiţia livrării la concurs  a lucrării/lucrărilor:

 1.   Se vor folosi exclusiv materiale reutilizabile pentru ambalare.
 2.   Costurile de transport tur-retur ale lucrărilor le suportă autorul.
 3.   Asigurarea lucrărilor pe parcursul transportării rămâne la latitudinea autorului.
 4.   Organizatorul va fi pus în imposibilitatea de a-şi asumă răspunderi pentru livrarea cu

întârziere a lucrării/lucrărilor;  la fel – în cazul deteriorării acestora la livrare.

 1.   În cursul a 7 zile, de la  ziua închiderii BIADA 2016, fiecare expozant urmează

să-şi ridice legal lucrările etalate.

 1.   Lucrările participanţilor din străinătate pot fi păstrate până la 45 de zile. La

înţelegere, lucrările pot fi expediate autorilor prin poştă cu plata ramburs.

Formularul de participare, pozele color ale lucrărilor (în format jpg, 300dpi/inch) şi poza autorului (jpg) pentru editarea catalogului Bienalei se vor trimite cu nota: BIADA-2016, la

adresa:  valeriu_vanaga@yahoo.com

sau la adresa poştală: Valeriu Vanaga, Fondul Plastic UAPRM,  Str. Gh. Asachi 54,Chişinău, MD-2028,  Republica Moldova

Informaţii suplimentare:

Curator/coordonator:Valeriu Vanaga

–   E-mail: valeriu_vanaga@yahoo.com;  tel. mob: +373 69393794;

tel. studio:  +373 022739196

Presedintele sectiei Arte Decorative Aplicate: Oleg Dobrovolschi

–   E-mail: olegdobrovolschi@gmail.com  tel mob.+37369954957

tel.+ 373 022661123

 

Formular de participare (Anexa 1)

 

Subsemnatul   … (Nume şi Prenume) …, prin prezenta declar că sunt autorul exclusiv al lucrărilor asupra cărora am drepturi legale în calitate de autor, neafectate de drepturile oricărei părţi terţe. Acord organizatorilor prezentului concurs să valorifice lucrările mele exclusive sub rezerva regulamentului prezentei Bienale Internaţională de Arte Decorative/Aplicate, –Chişinău 2016, Republica Moldova.

 

Accept conditiile de participare: Semnătura: _______________Data:___________

 

Notă  biografică (sumar)

Nume:

Prenume:

Data/luna/anul naşterii:

Studiile profesionale:

Expoziţii relevante/anul/locul:

Premii/distincţii: (anul/denumirea manifestării/locul)

Adresa:

Ţara:

Cetăţenia:

E-mail, telefon (local/internaţional/mobil):

Pozele color ale lucrărilor (în format (jpg), 300dpi/inch)

Poza artistului  (jpg)

 

 

 

 

Nr./crt.

 

 

Titlu lucrarii

 

 

Dimensiuni

 

 

Material

 

 

Tehnica

 

 

Data realizarii

 

 

Pretul

(în Euro)

 

 

1.

 

2.

 

 

 

 

Foto