Destine artistice – Corneliu Stoica, Editura “Axis Libri”, Galati 2017

DESTINE ARTISTICE – REPERE ALE ARTEI GĂLĂȚENE
Cartea criticului de artă Corneliu Stoica Destine artistice (Editura „Axis Libri”, Galați, 2017) reprezintă un studiu de sinteză, extrem de bine documentat, o readucere în atenția publicului iubitor de artă a plasticii românești gălățene reprezentată de 22 de artiști care astăzi nu mai sunt printre noi, dar care, prin activitatea lor artistică, au adus o mare contribuție la crearea și consolidarea Filialei Galați a UAPR aducând, în același timp, un imens aport întregii arte românești contemporane.
Demn de apreciat este modul în care această carte acoperă o muncă impresionantă reflectată atât în bogăția informației pe care ne-o aduce referitor la viața artiștilor gălățeni – scriitorul oferindu-ne la fiecare artist în parte o descriere biografică amănunțită, foarte bine documentată în arhivele Naționale ale României sau din studiul lucrărilor de specialitate – cât și în aprecierile critice ale stilului fiecăruia, printr-o pertinentă și amănunțită analiză a demersului lor artistic ce acoperă toate genurile artei plastice: pictură, sculptură, grafică sau arte decorative.
Inserarea în paginile cărții a numeroase citate din ziarele vremii, cataloage, pagini de jurnal sau din corespondențele artiștilor cu diverse personalități ale vremii, precum și atenția acordată factorilor care au influențat parcursul lor artistic și stilul sau tehnica abordată, completează textele într-un mod plăcut și le imprimă acea accesibilitate care face plăcută lectura. Toate demonstrează calitatea domnului Corneliu Stoica de a sesiza și de a pune în valoare atât operele, cât și viața unor artiști plastici care nu mai sunt printre noi, dar care au lăsat în urmă un tezaur artistic ce nu trebuie uitat, iar scopul cărții domniei sale este chiar acesta, de a-i readuce în fața publicului iubitor de artă, al criticilor de specialitate și al artiștilor. Studiul critic pe care îl face pe marginea lucrărilor de artă
Contactul pe care autorul l-a avut încă din tinerețe, chiar de la începuturile carierei sale în domeniul criticii de artă, cu o parte dintre artiști, precum și vizitele în atelierele lor – ce i-au permis cunoașterea directă a operei acestora și stabilirea acelui contact unic cu artistul aflat în mediul intim al spațiului de creație – dau cărții o notă de familiaritate și de căldură care completează studiile critice făcute pe marginea lucrărilor de artă. De asemenea, materialul ilustrativ, format din reproduceri ale lucrărilor atent selectate pentru a puncta stilul fiecărui plastician și o serie de fotografii ale artiștilor, întregește imaginea de ansambul asupra vieții și operelor celor 22 de plasticieni. Astfel putem parcurge și vizual lucrările de pictură ale lui Nicolae Mantu, Dorotheei (Lola) Schmierer-Roth, Sorin Manolescu, Gheorghe Naum, Gheorghe Levcovici, Mihai Dăscălescu, Nicolae Spirescu, ale Emiliei Iacob, Doinei Elena Ștefănescu, Ioan Simion Mărculescu, Gheorghe Suciu, acuarelele lui Mihail Gavrilov, Elenei Hanagic, Emiliei Dumitrescu, sculpturile lui Vasile Vedeș, Marcel Grosu, Constantin Dimofte, Silviu Catargiu, Sergiu Dumitrescu, grafica și sculptura lui Vasile Onuț, grafica și pictura Paraschivei ( Pașa) Smirnov sau pictografiile lui Aurel Manole.
Voi urma îndemnul din prefață a autorului Corneliu Stoica de “a lăsa drum liber spre sufletul și inima mea” acestui discurs critic și biografic și, cu bucuria celui care și-a îmbogățit universul cunoașterii artistice în urma parcurgerii acestei minunate cărți, îi sfătuiesc pe toți iubitorii de artă, și nu numai, să nu ocolească acest volum și să-l prețuiască pe măsura valorii lui.

Roxana Bărbulescu – critic de artă

in presa: adevarul , exploremag , galatenii ,