Impresii estivale – expozitie de grup, Galeria Elite Prof Art

O nouă expoziție organizată de Galeria Elite Prof Art aduce pe simeze Impresiile estivale ale unor artiști plastici ale căror lucrări înglobează în primul rând acel sentiment generator de emoții. Fiecare suprafață picturală, indiferent de tehnica adoptată acuarelă, pictură pe pânză sau grafică, ori suport: pânză, hârtie sau carton, reușește, printr-un joc expresiv al liniei și armonii cromatice, să ilustreze direcția stilistică spre care se îndreaptă fiecare în parte.

impresii estivale 4
Voi începe cu CRISTINA GRIGORESCU pentru care tehnica acuarelei constituie modalitatea cea mai apropiată de sufletul ei de a se exprima plastic. Lucrările sale Pe malul apei și Apus reflectă capacitatea de a filtra prin propria sensibilitate acele momente ale zilei care au impresionat-o și de a le transpune în compoziții în care materia se topește în mase de culoare atent orchestrate.
GHEORGHE PETRE conferă realității obiective un aer pitoresc, chiar și atunci când subiectele sale sunt o Pădure uscată sau o Casă Țigănească. Utilizând o cromatică bazată pe brunuri și ocruri ce absorb și redau cu aceeași intensitate lumina, peisajele capătă în viziunea sa un farmec aparte.
ELENA GRIGORESCU, așa cum am remarcat și în alte expoziții la care a participat, rămâne fidelă reprezentării nudului feminin, pe care îl redă punând accentul pe senzualitatea acestuia. Printr-o cromatică sobră, bazată pe tonuri fin nuanțate de brun și violet închis, tușele fluide scot în evidență curbele delicate, coapsele rotunde, umerii pe care lumina se proiectează discret.
Tematic, lucrările AURELIEI ION Marea cu bărci, În zori, Balerina, se grupează în jurul ideii de senzație, de delicatețe, de atmosferă senină, artista conferind luminii un rol dominant, apelând la o paletă coloristică dominată de alb sau de diverse tonalități de albastru. Pictura sa este discretă, fără elemente stridente care să tulbure acea stare de reverie, chiar și în compoziția mai dinamică intitulată Floral diafan.

impresii estivale 11
Naturile statice cu flori ale BIANCĂI DANILOV Good vibration, Spring Shot, Congratulation sunt adevărate explozii de culoare, de vitalitate, limbajul plastic pe care îl adoptă, spontaneitatea cu care așterne tușele, adesea pline de consistența pastei, conduc la compoziții echilibrate, atrăgând privitorul într-un dialog cromatic.
MATILDA SIMONA TEODORESCU percepe lumea ca fiind învăluită în culoare, efectul acesteia asupra noastră reieșind din modalitatea în care o utilizează pentru a-și construiește compozițiile. Suprafețele pânzelor sale sunt aproape în întregime ocupate de materia florală, într-o aparentă neorânduială, Albastru, Dispoziție de toamnă sau Lan de flori în soare transmițându-ne pulsația vieții prin acea densitate a registrelor cromatice care învăluie întregul spațiu pictural.
ANA IULIA GIOABĂ alege în lucrările sale Peacock și Dream and Hokusai un limbaj plastic ce generează compoziții minuțios elaborate în care prezența feminină este înglobată în elementele decorative ce se succed într-un joc al repetării bine echilibrat cu trimiteri la stilul Art Nouveaux.
LIANA CORB esențializează în tabloul său, printr-un amestec expresionist de culoare, caracteristicile personalității actorului Marcel Iureș. Cu un deosebit simt al culorii și o intuiție asupra personalității umane, Liana dovedește capacitatea de a esențializa trăsăturile distinctive ale personajului său.
Elementul fundamental al lucrărilor GINEI DRAGOMIR Metamorfoza, City lights, Guardian Angels, Love and Passion este lumina ce cuprinde întreaga suprafață fuzionând cu o cromatică restrânsă la câteva culori de bază, galben, violet sau albastru. Prin simplitatea compozițională, lipsită de orice tensiune a umbrelor, tablourile Ginei ne transmit acel moment de liniște ancestrală și de calm.

impresii estivale 10
MIHAELA ROTARU ne propune o serie de lucrări, Nostalgie de toamnă, La margine de pădure, Fereastră spre cer, Început de primăvară în care verdele domină suprafețele pline de un lirism al unor peisaje cu largi deschideri perspectivale, în care sugestia vieții își extrage seva din această cromatică luminoasă în acorduri discrete.
DORIANA HABIAN pictează cu dezinvoltura și plăcerea celui care descoperă în tot ceea ce îl înconjoară sensul culorii, găsind în lucrurile simple pretexte de exprimare plastică. Astfel, Arțarul roșu sau Natură statică sunt două compoziții în care încărcătura cromatică este completată armonios de tușele energice care distribuie armonia de culori într-o curgere expresionistă.
RALUCA MANCIU echilibrează în tablourile sale cele două elemente ce stau la baza conceperii unei lucrări de artă: ceea ce simte artistul despre subiect și ceea ce știe despre acesta. Astfel, prin compozițiile sale pătrunde în structura materiei pe care o reprezintă prin linie și culoare așa cum îi dictează sufletul, transmițând acea energie magică ce stă la baza celui mai mic element constitutiv.
Lucrarea lui PETRE EMANUEL GHERGU Zeitate, tehnică mixtă pe hârtie, ne trimite cu gândul la reprezentările ce apar pe monedele antice, la acele profiluri ce se detașează de suprafața plană a banului printr-un ușor relief. În cazul lui Petre, profilul zeității se detașează de restul compoziției prin însăși simplitatea redării lui: printr-un decupaj ce lasă să se vadă albul suportului de hârtie, lipsa unei cromatici contrastând cu suprafețele decorative minuțios redate ce-l înconjoară.
Așa cum am observat și în lucrările cu care a participat la expoziția Rainbow, compozițiile MARIANEI RĂDUCU SAUCIUC Salt și Tandrețe prezente astăzi pe simezele galeriei Elite Prof Art sunt construite din culoare, artista exploatând din plin capacitățile de expresie ale unei cromatici pe care fie o dispune într-un joc dinamic, fie construiește centre de interes din densități ale pastei.
Vă invit să parcurgeți această expoziție și să culegeți propriile impresii estivale!

Roxana Bărbulescu – critic de artă