KLMN CODEX – Armonia Hermetica a Cosmosului – Gabriel Kelemen

   Expoziția Armonia Hermetică a Cosmosului a artistului vizual Gabriel Kelemen însumează lucrări ce au luat naștere în urma unui amplu proces de experimentare, de identificare a elementelor definitorii ce stau la baza genezei formei. Artistul a pornit de la studiul materiilor fluide, asupra cărora a intervenit cu vibrații ale sunetului, calibrate la diferite intensități.

   Surprinzând cursivitatea și naturalețea trecerii de la o formă la alta, observarea și imortalizarea în capturi video sau fotografii ale trasformărilor fluidelor au fost transgresate de către Gabriel Kelemen în desene în care factorii creativi și introspectivi au contribuit la elaborarea unei adevărate estetici a corespondențelor fundamentate pe cimatică.

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

gabriel-kelemen - Man Vortex Biosphere
Man Vortex Biosphere
gabriel-kelemen- Human Life Time Night & Day
Human Life Time Night & Day

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

   Regăsim în desenele lui Gabriel din această expoziție trei elemente definitorii: cel estetic, cel științific și cel mistic, prin combinarea cărora artistul ajunge la un discurs plastic de o mare complexitate, ce gravitează în jurul ideii de inexistență a unei granițe între artă, știință și spiritualitate. Și, mai mult, el demonstrează faptul că liantul celor trei forme de expresie este Armonia, ce poate fi regăsită tocmai prin îmbinarea elementelor definitorii ale acestora, precum creativitatea, cunoașterea și divinitatea.

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

gabriel-kelemen - Flute Air Spiral Tulburance
Flute Air Spiral Tulburance
gabriel-kelemen- Carbon Concentric Radial
Carbon Concentric Radial

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

   Universul tematic al acestei expoziții este completat și de ideea de sferă, spirală sau vortex, ca elemente de bază ce ajută la formarea, dar și la decriptarea Universului. Studierea îndeaproape a nașterii formelor, dar și a lumii reale, a naturii în cele mai mici detalii, l-au condus pe artist spre o sistematizare a formelor, pe care le-a descompus și recompus prin intermediul acestor trei elemente, cărora le-a găsit aplicabilitate vizuală atât în sfera vegetală sau animalieră, cât și în cea umană. În acest sens, remarcăm atenția pe care artistul și-a concentrat-o asupra dinamicii morfologice a florilor –  văzute de la stadiul de boboc și inflorescență, până la cel de ofilire și de descompunere – și a fluturilor, dar și a chipului uman, văzut într-o notă constructivistă. Dar trebuie subliniat faptul că tot demersul său creativ are la bază imaginile rezultate în urma experimentelor de stimulare acustică a fluidelor.

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

gabriel-kelemen - Human 3 Sphere Wave Vortex
Human 3 Sphere Wave Vortex
gabriel-kelemen- Rosa Candida
Rosa Candida
gabriel-kelemen- tetrahedron Standing
Tetrahedron Standing

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

   Complexitatea desenelor sale rezidă și din maniera delicată prin care a construit și a radiografiat formele, manieră ce e indusă de o grafie fină, în care liniile sunt puse în valoare fie de tonalitățile de sepia, ce te trimit cu gândul la desenele renascentiste al lui Leonardo da Vinci, fie de hârtia neagră, ce are calitatea de a mări contrastul dintre formă și fond.

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

gabriel-kelemen- Human Computational
Human Computational
Protein-quinary-structure
Protein-quinary-structure
gabriel-kelemen- FM Entangled
FM Entangled

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

   De asemenea, referirile vizuale la secțiunea de aur, la sfera ca celulă de la care ia naștere viața, la structurile helicoidale la care a ajuns prin contopirea formațiunilor sferoide sporesc gradul de complexitate al desenelor. Este cert faptul că Gabriel Kelemen posedă o impecabilă abilitate grafică în conturarea structurilor pe care încearcă să le ilustreze într-un limbaj propriu, dar ceea ce-l situează într-un plan superior, al originalității, este capacitatea de sintetizare și de redare a informațiilor dobândite în urma experimentelor științifice pe care le trece prin filtrul său imaginativ. Ba mai mult, artistul adaugă noi informații și rezolvări plastice care iau naștere chiar în timpul procesului de desenare, accentul mutându-se astfel pe latura creativității.

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

gabriel-kelemen- Human face flower of life geometry
Human face flower of life geometry
gabriel-kelemen- Venus polar vortex
Venus polar vortex
gabriel-kelemen- Human face triangle
Human face triangle

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

   Privită în ansamblu, expoziția lui Gabriel Kelemen se derulează ca un eseu vizual al formelor, cărora artistul le conferă, prin armonie, calitatea hermetică a Cosmosului, iar proiecțiile materialelor video, grupate sub titlul SONIC FLUX, vin să-i susțină, sub o formă dinamică, întregul demers artistic.

Roxana Bărbulescu, critic de artă