ȘOLDU Doina

Studii

Suedia

2001-02      Studii postuniversitare, Școala Regală de Artã – secția arhitecturã (Kungliga Konst Högskolans  Arkitekturskolan), restaurarea monumentelor – un an. Tema cursului a fost ”Clãdiri pentru birouri și spații comerciale ” Expoziția finalã ”Från Myrstedts matthörna till Wenner-Gren Center – Affärs-och kontorshus 1902- 1961” (De la covoarele Myrstedt la Centrul Wenner-Gren – Clãdiri pentru birouri și spații comerciale 1902-1961) , a avut loc la Muzeul de Arhitecturã.

1997           ”Tekniken bakom Internet publiceringen”, (Tehnica publicãrii pe Internet) DataUtbildarna, 6 luni. Studii de web- și layoutdesign.

România

1978- 84          Școala de arhitecturã ”Ion Mincu”, București, 6 ani.

Proiectul de diplomã ”Restaurare la Oradea”. Studiul s-a referit la un grup de clãdiri în zona istoricã a orașului. Au fost propuse atît clãdiri noi (un hotel și un parcaj pe mai multe niveluri) cît și restaurarea sau remodelarea celor existente (locuințe).

Angajãri

Suedia

2004-05      DS-Studio achitecture & design, firmã proprie de arhitecturã. Proiecte de locuințe, prezentãri de proiecte, machete.

  • Profesor la ABF – Universitatea popularã. Curs despre fațade și decorații ”Stockholms fasader” (Fațadele Stockholmului), prezentãri cu diapozitive și excursii în oraș.

Colaborãri la  biroul de arhitecturã Nyréns – persepective în acuarelã pentru prezentãri de proiecte -.

2000-03      Arhitect la AB Ångpanneföreningen – propuneri de efectivizare a suprafețelor în clãdirile de birouri ale firmei; propuneri pentru reamenajarea unor spații (transformarea unui subsol tehnic în salã de antrenament cu vestiare, un restaurant transformat în spații pentru conferințe, și sãli de seminarii); calcul de suprafețe pt scrierea contractelor de închiriere a birourilor -.

1996- 99     Arhitect la biroul de arhitecturã A-KONSULT AB. Proiecte de locuințe –schițe de idee și desene pentru proiect de execuție -. Studii pentru renovarea unor clãdiri de locuințe (smalhus) și adpatarea acestora pentru persoanele cu handicap fizic. Colombariu și reamenajãri biserica Oskar.

1995           Arhitect la ”Omega oil & gas”, firma suedezã ce începuse construirea de stații de benzinã în România. Am desenat primele schițe pentru stația de la Otopeni.

1992- 95    Arhitect la biroul de arhitecturã A-KONSULT AB. Ansamblu hotelier în Åre- hotel extindere și renovare, cãsuțe individuale, restaurant-. Locuințe în Stockholm schițe de idee și desene pentru proiect de execuție. Clãdiri de locuințe pentru persoane de vârsta a 3-a.

România

Din 2007    Arhitect la biroul propriu de arhitectură – BIA Doina-Ileana Șoldu. În acest timp am realizat proiecte pentru imobile de locuințe (construcții noi sau amenajări, extinderi, supraetajări), birouri, depozite. Pentru fiecare dintre proiectele realizate am întocmit documentațiile DTAC, PT, DDE și documentațiile pentru obținerea avizelor, scenarii de securitate la incendiu, studii de urbanism, etc. Am ținut legătura cu primăriile sau instituțiile competente ale statului în așa fel încât fiecare beneficiar a obținut autorizația dorită și a dus la bun sfârșit investiția preconizată.

                   Colaborări – desenarea relevelor sau a proiectelor de arhitectură pentru studii de fezabilitate și a documentațiilor DTAC pentru diferite biserici (biserica din localitatea Pesceana jud. Vâlcea, biserica ”Sfântul Vasile cel Mare”din strada Polonă nr. 50, București, biserica ”Sfântul Nicolae” din Iepurești jud. Giurgiu, biserica ”Sfântul Nicolae” Dragănescu jud. Giurgiu, Biserica greco-catolică din Târgul Lapuș)

  •    Am colaborat la restaurarea iconostasului bisericii ”Sfântul Vasile cel Mare”din strada Polonă nr. 50, București. Am scris cartea ”Povestea icoanelor” care prezintă restaurarea iconostasului acestei biserici. Lansarea cărții a avut loc la UAR în luna mai 2014.

2015 – 2020 Diferite lucrări de decorare a bisericii ”Fericitul Ieremia Valahul” din Chitila (în grup sau singură) mozaicuri, vitralii, propunere pentru refacerea plafonului navei.

  • Am colaborat la restaurarea altarului din lemn din capela bisericii ”Sf. Fecioară Maria Regină” Cioplea (altar din lemn semnat Stuflesser).

2022 – 2023 Am colaborat (am facut proiectele) pentru iconostas din lemn, jilt, tabernacol, mobiler pentru altar pentru biserica greco-catolică ”Schimbarea la Față” din Bărăbanț -Alba Iulia. Am realizat tabernacolul.

2005-2007 Arhitect la ”Cite du bois”. Am realizat proiecte și documentații pentru AC, PT, DDE.

1984-90      Arhitect la ISLGC, URBANPROIECT dupã 89. În 1990 am lucrat la studile de sistematizare a comunelor din SAI.

1985- 88     Am Profesor arhitect la ”Liceul de construcții” – desen tehnic, materiale de constructii, istoria arhitecturii, finisaje, desen de arhitecturã.

Expoziții de acuarele și vestimentație la Institutul de arhitecturã Ion Mincu -1985 și 1986 -.

Expoziții de acuarele ”Galerie de primãvarã” Skärholmen Centrum –Stockholm – 2000, 2001, 2002, 2003, 2004-.

Expoziție de acuarele ”Plimbare în Stockholm” iunie 2003 – Österlånggatan Gamla Stan –Stockholm

Expoziție de acuarele ”Douã anotimpuri ” decembrie 2003 – Österlånggatan Gamla Stan –Stockholm

În timpul anului cultural ”Rumänien 2002” am participat la o serie de activitãti, printre care:

”Arhitecturã româneascã 1860-1930”, conferințã la KKH-s Arkitekturskolan (Academia Regalã de artã), februarie 2002

”Zilele culturii românești” expoziție de acuarelã la biserica din Skärholmen, noiembrie 2002

Am realizat propunerea (studiu de fezabilitate) pentru Centrul social-cultural și biserica românã ortodoxã din Bredäng – Stockholm, 2001- colectiv 2 pers.

Concursuri de arhitecturã – Europan 1992; Locuințe Sollentuna 2002 (Stockholm); Extindere bisericã în Fruängen (Stockholm)–colectiv 2 pers. -2003;

Am realizat un DVD despre fațade și decorații – ”Stockholm –Fațade & decor”- 2004-2005 – colectiv 2pers.

Proiectul a primit stipendii de la Academia Regală de Artã – fondul Ivar și Anders Tengbom și de la  Administrația Naționalã a clãdirilor – fondul Helgo Zettervall. 

DVD-ul este realizat în douã versiuni, suedezã (lansare 12 martie 2005 în Gamla Stan-Stockholm), și românã (lansare 30 martie 2005 la UAUIM – București).

Filmul a fost inclus pe lista activitãților pentru ”Designåret 2005”.