Tabăra de pictură – Topalu, 7-13 august 2017

În perioada 7- 13 august 2017 a avut loc prima ediție a taberei de creație și documentare organizată de Consiliul Local Topalu în parteneriat cu Filiala Constanța a UAPR la care au fost invitați nouă artiști plastici constănțeni:  Aurelian Broască, Niculaie Morărescu, Alex Baciu, Iolanda Manolescu, Loretta Băluță, Laura Nistorescu Seniuc, Constanța Dănilă Petrescu, Niță Ioan Manolescu și Florin Ferendino. Situată într-un spațiu natural mirific, străjuită de Dunare, regiunea dobrogeană le-a oferit artiștilor constănțeni prilejul de a-și manifesta talentul artistic și de a-și exterioriza sentimentele acumulate în fața acestor peisaje.

tabara de creatie topalu
Fascinați de luminozitatea ce imprimă priveliștilor o cromatică deosebită, cei nouă artiști ilustrează în lucrările lor atmosfera specifică locurilor dobrogene. Străzi, case, portrete ale localnicilor, panorame din care se întrezărește turla bisericii sau Dunărea cu tot ce o înconjoară: maluri însorite, pâlcuri de copaci sau bărci sunt redate într-o varietate de maniere impregnate de particularitățile fiecărui artist de receptare emoțională.

aurelian broasca peisaj
Aurelian Broască

Pătruns de rusticitatea împrejurimilor, AURELIAN BROASCĂ urmărește în lucrările sale să le redea farmecul aparte printr-o permanentă pendulare între realitate și stare, realizând în compozițiile sale o întrepătrundere firească a acestora. Captivat de lumina și culorile care învăluie atmosfera, apelând în special la dominante de violet și albastru pe care le armonizează cu o cromatică specifică zonei, artistul construiește formele cu o mare libertate de expresie fie că ilustrează o uliță cu case, un colț de Dunăre sau un portret de femeie.

niculae morarescu m
Niculaie Morărescu

Lucrările lui NICULAIE MORĂRESCU se desprind de realitatea obiectivă printr-un constructivism ce se bazează pe o țesătură de mase cromatice ce urmăresc un echilibru al formelor și al valorilor cromatice. Artistul descompune și recompune peisajele prin succesiuni ritmice de tușe largi sau suprafețe întinse de culoare, transmițînd, prin armoniile cromatice, înțelesurile lirice ale unui apus de soare sau lumina caldă a unei după-amiezi însorite ce se revarsă peste tot ce-l înconjoară.

Alex Baciu
Alex Baciu

Vizunea compozițiilor lui ALEX BACIU are la bază conceptul de integrare într-un spațiu construit mental a unor elemente vizuale regăsite în natură, precum malurile pitorești ale Dunării cu vegetația care o mărginesc sau cu bărcile care poposesc la liman. Aceste suprapuneri, impregnate de o notă comică, dintre real și mental, cu trimiteri spre alte coordonate spațio-temporale, se evidențiază combinarea unor suprafețe finisate cu acuratețe, expresii plastice ce se încadrează unei tendințe suprarealiste.

Iolanda Manolescu 3
Iolanda Manolescu

Cu un deosebit simț al observției, IOLANDA MANOLESCU ne oferă în lucrările sale imagini în care desenul este cel care susține desfășurarea unui discurs cromatic bazat pe laviuri discrete în care predomină diverse nuanțe de ocru și verde. Prin spontaneitatea manierei gestuale cu care trasează contururile ondulatorii, Iolanda imprimă compozițiilor sale un ritm și o dinamică ce conferă lucrărilor o expresivitate particulară în care linia stăpânește atmosfera tabloului.

Loretta Baluța m
Loretta Băluță

LORETTA BĂLUȚĂ este captivată de formele realului pe care le redă în lucrările sale cu o claritate pusă în valoare și de lumina egal distribuită pe întreaga suprafață picturală, luminozitate ce scoate, în același timp, în evidență cele mai mici detalii, așa cum putem observa în compozițiile în care pune în valoare specificul caselor din Topalu sau biserica ortodoxă. Artista dă dovadă de un simț al măsurii și al stăpânirii mijloacelor de exprimare imprimând peisajeor sale o notă particulară dată de echilibrul dintre notația precisă și interpretarea personală.

Laura Nistorescu Seniuc m
Laura Nistorescu Seniuc

LAURA NISTORESCU SENIUC își organizează compozițiile în largi desfășurări ale priveliștilor ce se pierd în adâncimea orizonturilor îndepărtate. Transparențele și fluiditatea culorilor specifice tehnicii acuarelei, efect pictural transpus cu măiestrie și în lucrarea realizată în ulei pe pânză, umplu suprafețele picturale încărcându-le cu o lumină ce topește contururile ca într-o ceață, conferind un mister aparte formelor, imortalizând în același timp în armonii cromatice suave efemerul, tranzitoriul.

Constanța Danila
Constanța Dănilă

În compozițiile sale, peisaje sau portrete, CONSTANȚA DĂNILĂ PETRESCU manifestă o predilecție către echilibru și armonie a tonalităților coloristice specifice zonei comunei Topalu și a împrejurimilor acesteia. În toate lucrările sale predomină un dialog între lumină și umbră, iar modalitatea de a lăsa să se întrevadă albul suportului pe care pictează, creează accente luminoase ce înviorează suprafețele, dând viață întregii imagini.

Nita Manolescu
Niță Manolescu

Maniera în care artistul NIȚĂ MANOLESCU a ales să redea peisajele idilice care s-au apropiat cel mai mult de sufletul său sugerează încremenirea. Simplitatea compozițională este în deplin acord cu o cromatică redusă la câteva tonuri de griuri colorate, verde sau albastru, scoțând în evidență un discurs vizual prin care artistul asociază transparențele cromatice, materia fluidă, nedisciplinată a culorilor de apă cu linia fină, abia perceptibilă, care definește formele.

Florin Ferendino
Florin Ferendino

Lucrările lui FLORIN FERENDINO emană o emoție stăpânită de un constructivism regăsit în special în picturile pe pânză. Compozițiile sale pornesc de la un ritm al formelor, cum se observă în peisajul cu case și biserică, continuându-se cu succesiuni de planuri orizontale la care apelează pentru a cuprinde un spațiu cât mai vast atunci când vrea să ilustreze Dunarea, ajungând, în cazul acuarelelor, la simple notații spontane, instantanee ale unor imagini surprinse în diverse momente ale zilei. Transluciditatea cu care redă întreaga materie subliniază atmosfera într-o continuă transformare.

20993369_1823790624303982_1034719120_o

Privind lucrările realizate în Tabăra de la Topalu, remarcăm faptul că, indiferent de tehnica pe care artiștii au ales să o utilizeze în realizarea lor, ulei pe pânză sau acuarelă, putem reconstitui cu ușurință spectacolul vizual pe care malurile însorite ale Dunării, pâlcurile de copaci, barcile, ulițele sau casele învăluite de un farmecul nealterat de modernitate l-au oferit acestor nouă pictori.

Roxana Bărbulescu – critic de artă

tabara de creatie topalu 2tabara de creatie topalu 5

………………………………………………………………………………………………………………………….

In presa: dezvaluiri.ro