Amprente – expozitie de grup, Galeria Elite Prof Art

Expoziția pe care Galeria Elite Prof Art o găzduiește în această perioadă grupează o serie de lucrări ce pot fi asociate ideii de amprentă vizuală datorită concepțiilor plastice pe care artiștii participanți le-au imprimat pe suportul ales: pânză, lemn, carton sau hârtie fotografică, creând, prin specificitatea stilului fiecăruia, a tematicii sau a tehnicii abordate, un ansamblu în care lucrările se diferențiază net unele de altele, precum amprentele. Se creează astfel o diversitate ce nu lasă privirea să rămână fixată într-un singur punct, ci o îndeamnă să parcurgă vizual un traseu al amprentelor, un spectacol al diversității limbajelor artistice.

amprente
Prezență foarte activă pe simezele bucureștene și nu numai, CRISTIANA CĂTUNEANU ne încântă astăzi cu o serie de lucrări, un ansamblu unitar de tablouri de mici dimensiuni, a căror simplitate compozițională și cromatică, transpusă pe suportul cald al lemnului, sugerează un mister dezvăluit doar de titlul lucrărilor: Vas plin cu speranță sau Vas plin cu bogăție.
Percepția asupra lumii pe care CRISTINA MARIN o surprinde în lucrările sale reflectă în mod direct efectul pe care desenul și culoarea le are asupra sa, cel de descătușare și de regăsire a sinelui, efect pe care reușeșe să-l transmită și asupra privitorului prin sinceritatea cu care așterne culoarea în tușe line într-o armonie cromatică dominată de albastru.
Inocența și candoarea copilăriei este din plin sesizabilă în lucrările DARIEI SORESCU în primul rând prin modalitatea de rezolvare plastică a unei tematici atât de des întâlnită precum peisajul, remarcând în lucrările sale buna înțelegere a regulilor de bază ale unei compoziții echilibrate, proporțiile dintre planuri și armonia cromatică, în al doilea rând prin îmbogățirea tematicii cu două lucrări, cea cu pupeze și cal, specifice vărstei fragede pe care o are tânăra viitoare artistă.

amprente2
EMIL DAN POPOVICI este preocupat de redarea unor ansambluri arhitecturale ale viitorului, 2101, lucrările sale întemeindu-și expresivitatea pe structuri ce sufocă spațiul, accentuată și monocromia predominant întunecată. Spontaneitatea gestului cu care așterne tușele, liniile vibrante sporesc efectul tăios, sumbru al aglomerărilor urbane.
Veridicitatea și pitorescu redărilor lui EMIL UNGUREANU l-am remarcat încă din lucrarea pe care a expus-o în martie la Crowne Plaza. De această dată găsește într-o banală scenă de taifas între țigănci un pretext pentru a-și pune în valoare calitățile sale de bun desenator, surprinzând în portretele femeilor expresiile specifice momentului de dialog la marginea drumului, dar și pe cele de colorist, veșmintele lor fiind un adevărat joc cromatic specific etniei rrome.
Utilizând o grafie lejeră intercalată cu suprafețe mai mult sau mai puțin ample de culoare, ajutată și de suportul colorat al lucrărilor, GABRIELA NAFTANAILĂ LEVENȚU ne prezintă o serie de lucrări în care elemente simbolice creștine precum ochiul, scara, clepsidra, peștele, luna, spirala sunt integrate, printr-o fervoare a imaginarului într-o țesătură dinamică de elemente ce pornesc unele din altele asigurând o cursivitate a discursului vizual ce incită la căutare, la descoperire.

amprente5

Regăsim în lucrarea LENUȚEI STANA întreaga simfonie cromatică a toamnei, o suită de game de ocru și griuri suav colorate ce conferă suprafeței pictate un lirism aparte. Artista redă, într-o compoziție echilibrată, acel moment de transformare cromatică a naturii specifică acestui anotimp, imprimând, în același timp, o stare de contemplare a frumuseții naturii.
MIHAIL GAGEA impune realității obiective trăirea sa interioară reorganizând suprafețele picturale în funcție de dominanta sa afectivă. În peisajele sale câteva elemente definitorii, precum pâlcuri de copaci, case, dealuri sunt elemente de susținere necesare unor compoziții în care atmosfera specifică locurilor, redate în diferite momente ale zilei, bazată pe o cromatică telurică, este motivația principală a tablourilor sale.
Lucrările AUROREI TRIFA sunt impregnate de lumină, de candoare, indiferent de tematica aleasă: religioasă, de poveste sau peisaje. Albul este cel care predomină în toate lucrările sale și artista îl distribuie pe suprafețele pânzelor într-un dozaj ce-i permite să creeze o ambianță plăcută, așa cum remarcăm în peisajul de iarnă sau Frozen, dar și o stare, cea de puritate și religiozitate, regăsită în compozițiile Bunavestire sau Maica Domnului cu Pruncul.

amprente1
Fotografiile lui VASILE ZASTAVNIȚCHI pun accentul pe scoaterea în evidență a unor detalii peste care în mod obișnuit trecem cu vederea. El găsește în mersul lent al melcului, în traseul bine stabilit al acestuia de a merge înainte sau în privirea ageră a unei pisici tolănite confortabil subiecte care merită a fi imortalizate conferindu-le importanța ineditului.
M-a bucurat prezența în această expoziție a lucrărilor lui GALIP OZGOREN, adevărate instantanee pe pânză realizate într-un stil propriu caracterizat de o vervă a desenului, a tușei și o exaltare a cromaticii. Artistul surprinde ca într-un flash fotografic, cu impact imediat asupra privitorului, atmosfera specifică zonelor turistice, în care nelipsitele prezențe umane, imortalizate în diverse ipostaze, dinamizează compozițiile.
Consecvent conceptului de echilibru intim dintre pictural și decorativ, VERGIL COJOCARU este preocupat în aceeași măsură atât de redarea și înțelegerea elementelor caracterizatoare ale materiei, cât și de surprinderea atmosferei învăluitoare. El reușește în lucrările din această expoziție să realizeze o sinteză între un desen viguros și un rafinament cromatic, compozițiile sale fiind încărcate de o delicatețe și un lirism ce contrastează cu spiritul său vivace, plin de umor.

Roxana Bărbulescu – critic de artă

amprente grup2