CO-EXIST Rodica Benintendi

31 mai – 10 iunie 2016, Centrul Cultural European pentru UNESCO Nicolae Bălcescu

roxana barbulescu - loreta popa 2 rodica benintendi - roxana barbulescu

…………………………………………..

Artista Rodica Benintendi năzuiește în lucrările sale către o evadare totală din cadrul terestru, păstrând doar câteva reminiscențe ale acestuia pe care le integrează în universul său printr-un joc decorativ de linii și culoare. Astfel, elemente vegetale, transformate de cele mai multe ori în forme abstracte, sunt sugerate de linii asimetrice, ondulatorii care se termină adesea ca într-o mișcare de bici, încărcate de energie. Ele umplu spațiul tablourilor creând o țesătură decorativă în jurul personajelor, a cărei asimetrie în raport cu elementele centrale e perfect echilibrată. Artista este preocupată de a înzestra motivul floral cu un ritm complet nou și o forță decorativă originală prin intermediul liniei și a suprapunerilor de culoare.

Patru anotimpuri
Patru anotimpuri
rodica benintendi - Cele trei gratii
Cele trei gratii

………………………………………………………………………..

În acest spațiu introduce siluete feminine dezinvolte, subordonate unor principii decorative, ce sunt înglobate în această lume florală și devin parte integrantă a ei, precum putem remarca în lucrările Cele trei grații, Cele patru anotimpuri sau Esența spiralei, aceasta din urmă fiind un impresionant joc cromatic al spiralelor ce dezvoltă un adevărat ritm de contraste și degradeuri. Artista dezvoltă în aceste lucrări un limbaj artistic propriu pe care îl remarcăm și în altele precum Fericire sau Evadare în care materia, datorită succesivelor suprapuneri de tușe, capătă un înalt grad de transparență și de transluciditate.

 rodica benintendi - Esenta spiralei
Esenta spiralei

……………………………………………………………..

În lucrările sale, Rodica Benintendi dovedește că are capacitatea de a sublinia structura formelor pe care le integrează, le contopește în forme abstracte, în încrengături de ornamente, de linii șerpuitoare ce generează o continuă mișcare, toate contopindu-se într-o entitate organică, într-un univers într-o continuă formare. Este un univers al basmului cosmic, al energiilor ce preced, dar și succed constituirea materiei, al forțelor ce tind să devină forme, un univers al alegoriilor simbolice. Energiile, potențate de culoare, se înlănțuie într-o sarabandă ritmică, structurată pe axe, ca într-o urzeală, pe suprafațe vibrante realizate prin suprapuneri de culoare peste foițe de aur, cupru sau argint ce conferă lucrărilor un aer de prețiozitate. Personajele sale, de cele mai multe ori reprezentări alegorice, sunt parte integrantă a acestui univers. O seninătate deplină, o trăire interiorizantă, dar și o liniște armonioasă se desprinde din expresia și atitudinea lor.

 rodica benintendi - Evasione
Evasione

……………………………………………………………………

Contemplând lucrările Ridicăi Benintendi din această expoziție, ne schimbăm total starea sufletească, pentru că ele ne suscită diverse strări de bine, ajutându-ne să ajungem pe versantul opus lucidității, în zona  tainei, al trăirilor metafizice și ale fantasticului, într-un climat de o mare intensitate emotivă. Rodica nu numai ca stăpânește tehnica picturii, dar cunoaște acel mecanism de receptare a privirii, de captare a interesului privitorului, facându-ne să CO-EXISTĂM cu lucrările sale, cu trăirile inmagazinate în aceste minunate tablouri.

Roxana Bărbulescu – critic de artă

…………………………………………….