Concurs ARTAR-ul COPIILOR 2020 – Editia I – dedicat Zilei internationale a iei

Concursul online“ARTARul copiilor 2020 – Ziua internațională a iei”
Asociația Culturală ARTAR cu sprijinul SC AnticExLibris SRL organizează în perioada 25 mai – 21 iunie 2020, în mediul online, prin intermediul rețelei facebook, prima ediție a Concursului de pictură, desen și colaj ARTARul Copiilor 2020 dedicat Zilei Internaționale a iei. El se adresează atât părinților ai căror copii sunt pasionați de artă, cât și profesorilor de desen, școlilor și liceelor de artă, cluburilor sau cercurilor de pictură.
Prin acest concurs dorim să încurajăm și să promovăm creativitatea copiilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 18 ani, iar tema aleasă pentru această ediție credem că este una foarte generoasă. Astfel, lucrările de pictură, desen sau colaj care vor fi înscrise trebuie să fie originale și să aibă ca motiv de inspirație elemente caracteristice iei tradiționale românești, din diferite zone ale țării, modele decorative pe care le întâlnim însă și pe obiecte ceramice, covoare sau alte obiecte textile, icoane, dar chiar și pe bijuterii.
Pentru a avea și un scop educațional, în grupul destinat acestui concurs vom posta, pe toată durata desfășurării lui, exemple de lucrări ale artiștilor, din diverse perioade și curente artistice, compoziții ce au avut ca subiect central motivele populare sau interpretări ale acestora. Nu ne dorim ca participanții să copieze aceste lucrări, ci să-și îmbogățească cunoștințele despre artă.
Cele 12 premii, ce constau în cărți deosebite de artă în limba engleză, vor fi oferite de grupul de librării AnticExLibris – Discount Books, unul dintre susținătorii promovării educației prin artă.

Regulament de participare:

Art.1. Organizatori: Asociația Culturală ARTAR în colaborare cu SC AnticExLibris SRL

Art.2. Perioada și locul concursului: 25 mai – 21 iunie 2020, în mediul online, prin intermediul rețelei facebook. Termenul de înscriere este până la data de 21 iunie 2020 ora 23,59.

Art.3. Tematica acestui concurs este ”Ziua internațională a iei”. Lucrările participante trebuie să fie originale, creative și să aibă ca motiv de inspirație elemente caracteristice iei tradiționale românești, din diferite zone ale țării. Tematica este foarte generoasă având în vedere multitudinea de elemente decorative particulare iei, în strânsă legătură cu zonele geografice, sau cu statutul social și material al purtătorilor ei.

Art.4. Participanți și condiții de participare –
4.1.Concursul de pictură, desen si colaj se adresează părinților, profesorilor sau tutorilor legali care doresc să înscrie lucrări ale elevilor cu vârsta cuprinsă între 8 – 18 ani, inclusiv, și cu reședința pe teritoriul României. Concursul este structurat în două secțiuni astfel:

1. Elevi cu vârsta cuprinsa între 8 – 13 ani, inclusiv
2. Elevi cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani, inclusiv

4.2. Fotografiile lucrărilor vor fi încărcate direct pe grupul de facebook Concurs 2020 – ARTARul Copiilor – Ziua internațională a iei – în secțiunea Discuții (https://www.facebook.com/groups/ARTARulCOPIILORiunie2020/), obligatoriu într-o singură postare ce va fi însoțită de următoarele detalii publice:
– numele și prenumele concurentului
– vârsta, clasa și școala
– profesorul coordonator (dacă e cazul) și școala/clubul de artă, etc
– localitatea de domiciliu
4.3. Lucrările înscrise trebuie să respecte tematica acestui concurs
4.4. Participantul declară și garanteaza că elevul care a executat lucrările este unicul titular al dreptului de proprietate asupra Lucrărilor participante la concurs ca și creație intelectuală, precum și în materialitatea lor, iar acest drept este neîngrădit, putând fi exercitat în integralitate.
4.5.Participanții trebuie să posteze fotografiile lucrărilor și pe pagina personală de facebook, utilizând, alăuri de text, și etichetele:
@anticexlibris și @Asociatia Culturala ARTAR sau linkurile către paginile oficiale ale organizatorilor.

Art.5. Calendarul concursului:

5.1. Perioada de desfășurare a concursului este 25 mai 2020 – 21 iunie 2020, ora 23:59
5.2. Perioada de jurizare este 22 – 23 iunie 2020
5.3. Anunțarea câștigătorilor se va face în data de 24 iunie 2020 pe pagina de grup a concursului

Art.6. Premiile

6.1. Premiile constau în cărți de artă, în valoare totală de 992 de lei și vor fi acordate de SC AnticExlibris SRL astfel:
– pentru secțiunea 1: 1 premiu I, 2 premii II, 2 premii III și o mențiune
– pentru secțiunea 2: 1 premiu I, 2 premii II, 2 premii III și o mențiune
6.2. Se vor acorda Diplome corespunzătoare premiilor obținute si Diplome de participare pentru toți concurenții, ce vor putea fi descărcate online.

Art.7. Jurizarea și desemnarea câștigătorilor –
7.1. Selecția câștigătorilor premiilor se va face în urma evaluării și notării de către juriul format din:
a) Roxana Bărbulescu – critic de artă și curator, Președinte al Asociației Culturale ARTAR
b) Sergiu Bărbulescu – artist vizual, membru al UAPR
c) Gabriela Hanu – manager Antic ExLibris, iubitor de artă
7.2. Criteriile care vor fi avute în vedere în evaluarea lucrărilor sunt: originalitatea, creativitatea , respectarea tematicii concursului.
7.3. Decizia juriului privind selectarea lucrărilor câștigătoare nu poate fi contestată.
7.4. Câștigătorii concursului vor fi participanții ale căror lucrări au obținut voturile în majoritate simplă a membrilor juriului

Art.8. GDRP

8.1. Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 și legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv cu Regulamentul nr.679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură cu acesta.
8.2. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării, identificării câștigătorului, promovării și acordării premiilor.

Art.9. Dispoziții finale
9.1. Vor fi descalificate (postările vor fi șterse de organizator) lucrările care nu respectă tematica sau lezează moralitatea
9.2. Realizarea postărilor în cadrul grupului echivalează cu acceptarea reglementărilor prezentului Regulament. Totodată, reprezentantul legal al minorului și artistul major consimt ca materialele pe care le postează să fie utilizate de către organizatori pentru promovarea Concursului.
9.3. Organizatorul poate cere informații suplimentare participanților dacă sunt neclarități. În cazul unor informații incomplete, insuficiente sau a lipsei de răspuns din partea participantului în cazul unei solicitări venite din partea organizatorului, acesta poate decide eliminarea participantului din concurs.
9.4. Înscrierea în concurs a lucrărilor copiilor minori se face numai cu acordul părinților sau a tutorilor legali.
9.5. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării lor a unor imagini inadecvate sau cu alte drepturi de autor.
9.6. Participarea la acest concurs implică acceptarea de către Participanți a prevederilor acestui Regulament, precum și obligativitatea respectării acestuia.