Confesiuni în culoare – Samar Draie, Biblioteca Nationala a României

Într-un cadru specific comunicării vizuale, cel oferit de Sălile Scriptorium și Papirus ale Bibliotecii Naționale, lucrările de pictură ale artistei vizuale Samar Draie reprezintă exteriorizarea unor convingeri profunde, a unor trăiri emoționale pe care a ales să le exprime pe suprafețele, majoritar generoase, dar și de mici dimensiuni, ale pânzelor.
Putem sesiza în această expoziție parcursul său artistic din ultimii ani, ce pornește de la o reprezentare figurativă, în special portrete cu puternice accente realiste, și ajunge treptat la o descompunere a acesteia, până la abstractizare, în structuri sau mase cromatice în care desenul este treptat învăluit, ajungând chiar la o anihilare totală a lui.

samar - roxana barbulescu
Acest traseu reprezentativ ne indică faptul că Samar este într-o continuă căutare a unei formule de exprimare plastică care să intre în acord cu opțiunile sale prezente care, chiar dacă se raportează la o tematică ce are o conotație evident socială, pe care care a abordat-o și în lucrări mai vechi pe care le-a expus în cadrul expoziției personale de anul trecut ”Oameni din țara mea”, dar de data aceasta se axează în special pe studiul, pe efectul cromatic.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

50 X 50 (4)150 X 125 (3) 50 X 50 (2)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Artista a reușit să-și formeze un limbaj personalizat, cu o identitate specifică spațiului cultural sirian, în care s-a format până să înceapă studiile la Universitatea Națională din București, ce o particularizează în contextul artistic românesc, limbaj în care practic combină cunoștințele teoretice cu trăirile sale interioare generate de impactul evenimentelor la care este supus poporul său. Desfășurate în special pe suprafețe ample, compozițiile sale sunt extrem de dinamice, pline de forță datorată juxtapunerilor cromatice ce se adaptează încărcăturii emoționale, dar și texturilor accentuate, prezente în special în compozițiile abstracte în care fluiditatea culorilor este accenuată de jocul de suprafețe mate cu cele lucioase.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

samar draie 2 samar draie

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dar, totodată, nu putem să nu remarcăm atenția pe care o acordă și desenului, atât de bine exemplificat în lucrările de pe șevalete de la intrarea în expoziție, demonstrând că preocuparea artistei Samar Draie pentru portret nu se limitează doar la pictură. Observăm în această serie de desene capacitatea lui Samar de redare a fizionomiei umane cu aceeași dezinvoltură cu care o face și în lucrările în acrilic sau ulei, concentrându-și atenția pe capacitatea expresivă a liniei cu aceeași libertate gestuală cu care-și construiește portretele în culoare.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

samar draie 7samar draie 9samar draie 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cu toate acestea, expoziția în interiorul căreia ne aflăm este dedicată în mod special confesiunii artistei Samar Draie în culoare. Pentru că modul personal de utilizare a coloritului în abordarea unei tematici, precum cea a portretului, sunt menite să sintetizeze o întreagă încărcătură stilistică. Această încărcătură se regăsește și chiar se acutizează în compozițiile cu flori, prin acele acumularil expresioniste ale tensiunilor cromatice și tușelor pline de dezinvoltură. Astfel, aceste tablouri florale sunt mai mult decât niște reprezentări realiste ale inflorescențelor, sunt structuri vegetale străbătute de un fluid cromatic ce le diferențiază prin energia pe care o degajă.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

samar draie 10 samar draie 11

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
De aceea pot spune cu certitudine că întreaga expoziție este o confesiune în culoare în care amestecul de sensibilitate și vigoare se resimte în special în maniera cu care așterne pasta pe pânză, fie cu o tușa fină, discretă, cum vedem în unele portrete ce aparțin unei perioade timpurii, fie cu una viguroasă, energică, ce predomină în majoritarea lucrărilor, dar în special în cele în care florile sunt elementul esențial.
De asemenea, nu putem să nu remarcăm în lucrări curajul cu care Samar Draie asociază culorile realizând combinații ce conduc fie la exaltări expresioniste, ce ating incandescența tonului pur, fie la monocromie, dar indiferent de opțiunile cromatice, artista reușește să ajungă la un echilibru ce te emoționează și te ajută să privești din aceeași perspectivă cu ea lumea siriană cu specificul și problematica ei.

samar - roxana barbulescu 1
Expoziția plasticienei Samar Draie este o confesiune subtilă, dar plină de patosul unei artiste care, prin multă muncă și tenacitate, reușește să răzbată în această lume, de multe ori dificilă, a artei.

Roxana Bărbulescu – critic de artă