Fizionomii contemporane – Aurelian Broasca @ ”U” Art Gallery

     Societatea contemporană oferă o multitudine de caractere umane, atât pozitive, cât și negative, ce se reflectă automat în fizionomii, particularizându-le, iar pictura constituie una dintre modalitățile cele mai expresive prin care acestea pot fi imortalizate. Aurelian Broască a surprins în lucrările din această expozitie, cu luciditate și ironie, folosindu-se de mijloace picturale, acele fizionomii particulare generate de apartenența la anumite medii sociale dominate de impostură și ipocrizie pe care le pune în opoziție cu fizionomiile membrilor familiei sale sau cu cele ale unor oameni ce împărtășesc aceleași principii cu ale lui.

1 aurelian broasca - roxana barbulescu

     În toate compozițiile, artistul pune în valoare chipul uman, inclusiv pe al său, plasându-l în spații abstracte neutre, dar dinamice, accentuând și prin acest dualism al reprezentării – real/abstract – atitudinea sa în fața societății contemporane românești.

aurelian broasca vernisaj

     Foarte înzestrat colorist și desenator, Aurelian se impune în această expoziție prin viziunea proprie cu care alege să surprindă în tablourile sale nenumăratele fizionomii ale unor oameni cu care s-a intersectat atât în mediul profesional, cât și în cel familial. El realizează cu finețe, fără stridențe cromatice sau exagerări ale trăsăturilor fizionomice, dar totuși cu ușoare tendințe caricaturale, o galerie de portrete care ajung să devină, prin maniera cu care sunt redate, elementele centrale ale compozițiilor.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

aurelian broasca

aurelian btroasca

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Redate într-o manieră realistă ce le individualizează, personajele sale se detașează net de fundalurile duse până la abstractizare. Aurelian nu este interesat de redarea unui spațiu real în care să le situeze, ci dorește să creeze o atmosferă care să le înconjoare și să le scoată în evidență tocmai printr-o opoziție a modalităților de redare. Astfel, finețea tușelor cu care construiește chipurile, încărcate de o luminozitate pe care o regăsim în toate portretele sale, contrastează cu agitația fundalurilor care vibrează datorită tușelor largi, neuniforme, trasate prin mișcări spontane.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

aurelian broasca 5

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     La dinamismul acestor suprafețe contribuie foarte mult și modul în care Aurelian se folosește de suprapunerile de culoare și de efectele de transparență ale acestora, speculându-le cu pricepere puterea expresivă. El controlează fiecare efect pictural al tușelor, fiecare dozaj al culorilor pe care am fi tentați să le considerăm întâmplătoare și gestionează dominantele cromatice în funcție de expresiile întipărite pe chipurile personajelor sale: infatuare, bucurie, mirare, blândețe.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

aurelian btoascaaurelian broasca

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Remarcăm maniera diferită în care realizează lucrările în care personajele principale sunt copiii și soția. Dacă în celelalte compoziții observăm în cromatică tendința de a se rezuma la o gamă restrânsă de culori reci: albastru, violet, ajungând chiar la monocromie, în cele destinate reprezentării fizionomiilor celor apropiați remarcăm o cromatică mult mai vie ce potențează ideea de inocență, de bucurie și de stabilitate emoțională. Tușele sunt mai pline de viață, culorile, deși ponderate, sunt mai vii, sunt încărcate de luminozitate iar întreaga suprafață picturală contribuie la întărirea expresiilor vesele, senine sau întrebătoare de pe chipurile copiilor.

aurelian btoasca

     Viziunea sa artistică legată de redarea fizionomiilor umane își găsește corespondent și în lucrările realizate în tehnica acuarelei în care remarcăm o simplificare a scriiturii picturale și o spontaneitate în redarea trăsăturilor dominante ale chipurilor umane ce demonstrează calitatea de bun desenator a lui Aurelian. Apelând la o paletă coloristică redusă la tonuri diluate de brun, verde, roșu sau albastru, precum și la efectele de transparență specifice acestei tehnici, el reușește, printr-o siguranță a desenului, să realizeze, din câteva trăsături de penel, o serie de fizionomii ce vin să le completează pe cele redate pe pânză.

aurelian broasca

     Ceea ce a realizat Aurelian in lucrarile sale din această expoziție ” Fizionomii contemporane” este mai mult decat o redare fidela a personajelor, cât mai degrabă, o scoatere în evidență a caracterului uman prin accentuarea expresiilor particulare ce definesc fizionomiile. Prin compozițiile sale, el își exprimă vizual pe de-o parte revolta față de o societate care începe să-și piardă valorile morale, iar pe de alta aprecierea mediului familial care îi asigură echilibrul de care are nevoie.

Roxana Bărbulescu – critic de artă