GRUP 5 sau Dialogul vizual

Vizita mea la Focşani de la începutul lunii octombrie mi-a prilejuit doua mari bucurii vizuale: expoziţia personală a artistei Elena Stociu urmată de expoziţia Grup 5, ambele găzduite de Galeriile de Artă din Focşani. Nicolae Rădvan, Elena Bîrhală Pascu, Elena Stoiciu, Virginia Hossu Georgescu şi Viorica Oana Kalany, cinci stiluri diferite reunite pe simezele galeriei ne-au încântat privirile şi ne-au incitat simţurile la un dialog vizual.

***

31.MusafirulNicolae Rădvan a participat în această expoziţie cu patru lucrări de pictură şi o serie de desene, de grafică satirică cu tematica Bicicleta. Participând la saloanele Euro-Kartoenale din Belgia, prin aceste lucrări de grafică şi colaj artistul a dorit să facă un comentariu social relevant, foarte actual de altfel, utilizând imagini simple şi mai puţin picturale, un desen succint, o afirmaţie simbolică uşor de înţeles.Trecând într-un alt registru, lucrările de pictură ale artistului:  Aşteptare, Pauză, Musafirul, Enigma întăresc ceea ce Camil Ressu spunea, şi anume că “valoarea operei nu o determină subiectul, ci mijloacele tehnice şi spirituale prin care artistul reuşeşte să-şi dezvolte opera”. Compoziţiile sunt simple, echilibrate, spaţiile şi volumele sunt  realizate prin suprapuneri de culoare.

***

25.Flori IVLucrările Elenei Bîrhală Pascu emană din prima clipă veselie. Note muzicale într-o Suită de flori! Gama cromatică diversă, culorile calde, pline de lumină umplu de vibraţie spaţiul tablourilor. Ataşamentul personal fată de universul floral, dar şi faţă de copii, florile vieţii, este evident în lucrările sale, reprezentând elementul fundamental al propriului univers artistic, confesiunea vizuală a artistei. Freamătul trăsăturilor de penel, al tuşelor sigure, cromatica transferă florilor întreaga vitalitate exprimând în acelaşi timp, de fapt, o mulţime de nuanţe sufleteşti.

***

***

12.Omul din fereastraElena Stoiciu….acorduri, armonii, orchestrări. Artista din nou ne uimeşte cu tablourile sale în care sunt depaşite limitele suprafeţei plane şi proporţiile bidimensionalului, introducându-ne într-o lume metafizică, ancestrală, ilustrată cu măiestrie în lucrările La mal, Copacul strâmb, Omul din fereastră sau Autoportret, acesta din urmă definind-o de altfel ca moment, spre amurg. În tripticul Parabola căutării artista a dorit să reprezinte, printr-o compoziţie monocromă, proiecţia răspunsului la veşnicele noastre căutări, răspuns care de fapt se regăseşte nu în natură, nu în oameni, ci în noi. Lumina este în noi şi trebuie să ştim să o descoperim.

 ***

 

 ***

06.OzanaPrivind lucrările Virginiei Hossu Georgescu: Flori roşii, Cascada, Ozana, Pe mal, Copacul şi meteoritul, Pe dealul verde, Copacul vieţii cauţi să găseşti echivalenţa între a cunoaşte, a vedea şi a închipui. Acesta este primul impuls pe care-l ai pentru că tot ceea ce pictează artista, tablourile ei, sunt de fapt nişte proiecţii ale unor stări din trecut, ale unor gânduri din prezent, uneori  poate chiar obsesive, sunt o ilustrare a universului interior al artistei. Realul, imaginarul şi fantasticul se suprapun firesc, cu naturaleţe. Culorile sunt primare, desenul  simplu, compoziţia clara.

***

 

 ***

viorica kallanyViorica Oana Kalany a ales şi de această dată să comunice prin acuarelă bazându-se pe o stăpânire desăvârşită a meşteşugului care i-a dat posibilitatea să se bucure de utilizarea virtuţilor specifice culorilor de apă, de la transparenţe subtile, la tuşe ferme, dense. Lucrările artistei sunt pline de bucuria surprinderii momentului, bucuria de a trăi, sentimentele din faţa naturii, proiecţii nostalgice ale unor itinerarii italiene. Fiecare acuarelă este o expresia directă şi intensă a unei trăiri personale, artista surprinzând în armonii cromatice efemerul, irepetabilul, dându-i, prin aşternerea pe hârtie, eternitate.

Închei prin a spune că această expoziţie demonstrează încă o dată că cei cinci artişti vrânceni găsesc mereu resurse pentru a exprima ceva nou, contribuind astfel la îmbogăţirea universului artei româneşti contemporane.

Roxana Bărbulescu

Toate textele si fotografiile prezente pe acest site sunt protejate de copyright. Folosirea lor nu poate fi facuta fara citarea autorului, Roxana Barbulescu, si a sursei www.artar.ro