Imaginarium – expozitie de pictura, Ciprian Mihailescu @ Cercul National Militar

Expoziția lui Ciprian Mihăilescu ne introduce într-o lume a imaginarului, într-un univers pe care l-a conturat evadând aparent din realitate, dar ale cărui coordonate se regăsesc în propriile experiențe sau gânduri cărora le imprimă o viziune cu conotații suprarealiste. Astfel, parcurgând lucrările din această expoziție, remarcăm cum Ciprian reușește să evadeze din stricta determinare pe care realul o poate exercita, într-o oarecare măsură, asupra imaginarului ajungând la transformări ale acestuia într-o cheie simbolistică.

ciprian mihailescu - imaginarium 3

Demersul figurării picturale pe care îl regăsim în fiecare compoziție în parte are la bază fie elemente arhetipale, fie elemente capabile de a opera ca arhetipuri, toate depășind însă lumea reală, obiectivă, deși în esența lor pornesc de la structuri ale lumii fizice. Astfel, de exemplu, în lucrarea Idolul Ciprian pornește de la redarea unui chip idealizat, pe care-l construiește cu finețea și sensibilitatea cromatică a unei icoane, conferindu-i chiar și aură. Simbolistica acestui gest de idolatrie își are corespondent în tendința noastră de a crea sau vedea imaginea celebrităților acoperite de o strălucire care se dovedește însă a fi falsă, de o mască ce se descompune lăsând să se vadă efemerul, iar aura se dovedește a fi de fapt o iluzie, o pălărie de ciupercă otrăvitoare.

…………………………………………………………………………………………………………….…….…….

The Idol
Idolul
City break
City break

………………………………………………………………………………………………………….…….……….

Mergând pe firul simbolisticii sau pe cel al conexiunilor pe care le putem face chiar în propria noastră cheie, privim în continuare lucrările lui Ciprian căutând să identificăm semnificațiile ascunse în imagini. Astfel, în lucrarea City Break remarcăm asocierea craniului, apanajul morții, cu cea a orașului pentru a  ne sugera ideea de oraș mort, inert, pustiu, sau în Dragostea împietrită ne este indusă ideea de încremenire a gestului prin sărutul neconsumat a celor două chipuri cu structuri stâncoase, dar și de speranță sugerată de cele două siluete care se uită spre linia unui orizont senin.

………………………………………………………………………………………………………….…….……….

The petrified love
The petrified love
ciprian mihailescu - On the origin of rain
Originea ploii

………………………………………………………………………………………………………….…….……….

Capacitatea lui Ciprian de transubstanțiere a ideii în formă o regăsim și în lucrările Despre originea ploii, inspirată de mitul arhaic al zeului cu mii de ochi care, mâhnit de păcatele omenești, plânge, din lacrimile lui născându-se ploaia, sau în compoziția Angoasă, o materializare geometrică a nesiguranței ce apasă asupra ta precum greutatea unui munte. Minuțiozitatea detaliului și finețea execuției datorată pensulației delicate o regăsim și în lucrarea Ceremonia, ce-și găsește corespondențe în efemeritatea inimii feminine ce se transformă din ceva organic, palpabil, în ceva anorganic, care se disipă precum un nor.

………………………………………………………………………………………………………….…….……….

ciprian-mihailescu-angst
Anooasa
The Ceremony M
Ceremonia

………………………………………………………………………………………………………….…….……….

Trei lucrări din această expoziție, Harta și teritoriul, Geologie nostalgică și Anatomie urbană se înscriu într-un ciclu dedicat influenței orașului asupra noastră. Dincolo de un meșteșug bine stăpânit, ce se reflectă în siguranța desenului și armonia cromatică, Ciprian reușește în aceste trei lucrări să-și impună vizual ideea de simbioză dintre om și oraș, de invadare a citadinului în structura anatomică umană.

………………………………………………………………………………………………………….…….……….

Urban anatomy I_Ciprian Mihailescu
Anatomie urbana
Nostalgic geology_Ciprian Mihailescu
Geologie nostalgica

………………………………………………………………………………………………………….…….……….

Ieșind din nota suprarealistă pe care o regăsim în lucrările despre care am vorbit până acum, naturile statice din această expoziție se înscriu fie într-un registru al studiului luminii sau raportului dintre formă și culoare, amintind de naturile statice ale lui Morandi, fie în cel al artei pop, ca în cazul lucrării Stil life with Bacon, o satiră la adresa modului în care ”servim” arta într-un mod simplist, Ciprian făcând analogia dintre numele lui Francis Bacon și șunca servită cu o felie de pâine.

………………………………………………………………………………………………………….…….……….

Still life with Bacon M
Still life with Bacon
still-life-study-v-red-apple-big
Studiu natura statica cu mar rosu

………………………………………………………………………………………………………….…….……….

Privind în ansamblu expoziția personală a lui Ciprian Mihăilescu, pot afirma faptul că el își construiește un demers artistic în contextul căruia fantezia, construită pe fundamentele unor mituri arhaice sau pe propriile gânduri, devine o modalitate de expresie ce aparține teritoriului vast al picturii suprarealiste. Mereu preocupat de finețea redării detaliilor, a texturilor, Ciprian exprimă în lucrările sale o întreagă gamă de idei pe care le transpune pictural în subtile orchestrații cromatice. Prin maniera cu care realizează aceste lucrări, el se îndreaptă în mod special către acea latură a picturii care-i permite, prin diverse asocieri, reconstrucția unui univers metaforic printr-o scenografie metafizică și asocieri insolite.

Roxana Bărbulescu, critic de artă

ciprian mihailescu - imaginarium 1