ÎNTRE LUMI – expoziție de pictură pe sticlă – Ottilia Cormos și Cornelia Tersanszki – Elite Prof Art

ÎNTRE LUMI este o expoziție deosebită prin faptul că, utilizând un suport întâlnit în special în arta meșterilor iconari, sticla, cele două artiste transformă acest material fragil, bidimensional, într-un spațiu al proiecției sentimentelor, trăirilor, viselor și gândurilor lor, ce dobândește o expresie picturală, decorativă și înglobează firesc o simbolistică a meditației.roxana-barbulescu

ÎNTRE LUMI, între lumea noastră și cea a percepțiilor, este o graniță aproape invizibilă, pe care o putem distinge în măsura în care suntem capabili să ne inversăm trăirile, să le privim cu aceeași intensitate și pe reversul suprafeței lichide a sticlei care captează și reflectă lumina din sufletul nostru. Ottilia Cormos și Cornelia Tersanszki materializează această graniță și ne invită să pătrundem în universul lor, să privim de-o parte și de alta a sticlei, ca printr-o fereastră deschisă.

Ottilia reînvie prin lucrările sale atributele picturii pe sticlă utilizându-le pentru a zămisli propria lume în care bucuria, frumosul, optimismul capătă formă prin diverse motive stilizate, animale, personaje desprinse parcă din povești. Privind lucrările sale Birdie, FishesPeacock, Reaven, Starling ne captează mai întâi jocul decorativ de puncte, linii, zigzaguri, cercuri, împletituri, spirale, în infinite combinații și într-o gamă coloristică variată și vie, formată din acorduri de roșu, verde, galben, violet și albastru, reliefate de alb sau negru. Totul capătă magia unor povești.

Birdie-Ottilia Cormos
Birdie
Fishes-Ottilia Cormos
Fishes
Owl-Ottilia-Cormos
Owl

…………………………………………………………………………..
Ceea ce conferă în plus lucrărilor sale personalitate, înafara redării cu rafinament, cu delicatețe a subiectelor abordate, este măiestria cu care obține degradeurile fine, cu care trece de la o nuanță la alta, de la o culoare la complementara ei, aproape imperceptibil, amestecând culorile direct pe sticlă. Observăm această modalitate de redare cromatică mai ales în lucrările Half, un adevărat amestec coloristic într-o jumătate de frunză, străpunsă de nervuri ca într-un sistem nervos, Some cups – o compoziție simplă, un pretext decorativ vizual, Still life sau Hollyhock. Obiectele sau florile sunt pe un fundal ce sugerează mai mult o atmosferă care le învăluie ca o ceață colorată. Ottilia se lasă condusă de logica formelor, de logica articulărilor naturale, când redă aceste obiecte, dar le imprimă propria sensibilitate, îmbogățindu-le cu decorații vesele, dinamice. Totul este plin de viață, prin frunză circulă sevă, florile se unduiesc în mișcarea lor de creștere, lalelele se leagănă agale în adierea vântului, până și ceștile parcă sunt surprinse chiar în momentul în care au fost puse unele peste altele. Nu există nimic static în compozițiile sale.

……………………………………………………………………

Hollyhock-otilia-cormos
Hollyhock
Some cups-ottilia-cormos
Some cups
Half-ottilia-cormos
Half

………………………………………………………………………………………………………………………………..

O ritmicitate aparte au și lucrările Sun&Fish, în care focul soarelui se îmbină cu apa, incluzând și luna în acest joc de linii și culoare, toate formând discret simbolul Yin și Yang, Good morning a cărui muzicalitate, sugerată de cântecul de trezire al cocoșului, este întărită de clapele dispuse circular ale unui pian, Tiny daily universe, Underwater, Horse, în care cercul, semicercul sau liniile șerpuitoare stăpânesc atmosfera tablourilor prin efectul lor de sugestie a mișcării, a rotirii. Artista nu face decât să sugereze, prin anumite reprezentări, ceea ce noi trebuie să descoperim. Nu sunt simboluri greu de descifrat, privind, de exemplu lucrarea Waiting for the night, putem construi ușor povestea dacă vom asocia clepsidra – scurgerii timpului, fluturii – gândurilor noastre care zboară, spiralele – ritmurilor repetate ale vieții, ciclicității. Astfel, pe lîngă farmecul vizual, lucrările Ottiliei Cormos ne incită și mental, generându-ne acea satisfacție a descifrării.

……………………………………………………………………….

Sun&Fish-ottilia-cormos
Sun&Fish
Good morning-ottilia-cormos
Good morning
Tiny daily universe-ottilia-cormos
Tiny daily universe

…………………………………………………………………………………………

Artista Cornelia Tersanszki, în mod firesc, are altă modalitate de a-și dezvălui universul interior, folosind un limbaj propriu, un alfabet ale cărui elemente le identificăm, ca și la Ottilia, în majoritatea lucrărilor din această expoziție, simbolistica fiind parte integrantă a compozițiilor. Astfel, prezența mărului poate fi privită ca fruct al nemuririi, al reînnoirii și al veșnicei prospețimi, așa cum remarcăm în lucrările The other half of the World – o compoziție geometrică simplă, ce are în prim plan un măr secționat pe jumătate, din a cărui sămânță ia naștere un arbore cu alte mere – sau A Day of October, Initiation și Memories. Cornelia împarte compozițiile în două registre, ce se privesc ca-n oglindă: cel terestru, pământul, în care rădăcinile se ramifică în adâncime, asemenea ramurilor ce se înalță spre cer, găsindu-și corespondențe unele în altele, împărțind aceeași sevă.

……………………………………………..

tersanszki-the-other-half-of-the-world
The Other Half Of The World
Memories-tersanszki-cornelia
Memories
A-Day-of-October-tersanszky
A Day of October

………………………….

…………………………………….

Imaginea în oglindă și corespondențe între două registre le regăsim și în seria de lucrări intitulată Urban living, realizate într-o cromatică ponderată, redusă doar la câteva nuanțe de griuri, ocruri și grena, compoziții pline de un dinamism generat de liniile șerpuitoare, ca niște fire subțiri de urzeală, ce unesc dar și construiesc acei trandafiri, prezenți ca un leit motiv în toată seria, a căror trasparență este dusă de la roșu aprins pâna la limita albului pur, ce stau în vasele de lut ce prin viață pe roata de olărit.

………………………………………………………

Urban-living-6-tersanszki
Urban living 6
Urban-living-5-tersanszki
Urban living 5
Urban-living-3-tersanszki
Urban living 3

………………………………………………………………………..
Animate de suflul unui lirism discret și sincer, lucrările din seria Nebula surprind acel moment de liniște totală în care timpul se oprește în loc, Cornelia reușind să redea prin culoare acest moment magic în care soarele cuprinde totul cu razele sale sau explozia de flori, de o mare diversitate de forme și culori, se revarsă din cochilia unui melc, împrăștiindu-se pe toată suprafața picturală.
Am lăsat la urmă cele două lucrări intitulate The book of love pentru că pe mine m-au impresionat cel mai mult. Poate și pentru că am știut povestea, de fapt melodia și cuvintele care au stat în spatele lor, dar mai ales emoția pe care acestea i-au produs-o Corneliei și au determinat-o să le transpună în acest mod pe suprafața fragilă a sticlei. Magia unei povești de iubire se regăsește în magia cărților de tarot, într-o caligrafie delicată pe un fundal cromatic de brunuri și verde, antrenată într-un joc decorativ de simboluri și versuri, artista dând dovadă de un excepțional simț al ritmului și al compoziției ce amintește de miniaturile manuscriselor medievale. Artista utilizează și aici acea împărțire în două registre care se privesc în oglindă.

…………………………………………………………………

The-book-of-love-1-tersanszki
The book of love 1
The-book-of-love-2-tersanszki
The book of love 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Aș vorbi la nesfârșit despre aceste lucrări ale artistelor Ottilia Cormos și Cornelia Tersanszki pentru că în ele am descoperit că pictura pe sticlă – artă pe care putem să o considerăm cu mijloace și legi de expresie autonome în raport cu celelalte ramuri ale artei, datorită suportului, dar mai ales a tehnicii deosebite de redare – este într-o continuă evoluție și cu infinite izvoare de inspirație. Ottilia și Cornelia aspiră, prin opera lor, în primul rând să transmită emoții care să ajungă la sufletul nostru prin acea simplitate și naivitate asumată a trăirilor transpuse pe sticlă, să ne conecteze la o realitate paralelă, ideală, plină de frumos și armonie. Ele ne invită să fim părtași la gândurile, sentimentele și trăirile lor privind de cealaltă parte a oglinzii, între lumi.

Roxana Bărbulescu – critic de artă

vernisaj