RAINBOW – expozitie de pictura – Crowne Plaza

Așa cum știm cu toții, curcubeul este un fenomen optic ce se manifestă prin apariția pe cer a unui spectru colorat, de fapt reflectarea luminii soarelui în picăturile de apă. Nu întâmplător  expoziția organizată de Galeria Elite Prof Art în sala Magnolia a hotelului Crowne Plaza se intitulează așa, lucrările celor 16 artiști care expun astăzi fiind atât de diferite, încât alăturarea lor declanșează un fenomen optic care ne fascinează precum cel al unui curcubeu.raimbow vernisaj 3
Remarcăm în lucrările lui DORIN APREUTESEI Ulcior cu trandafiri și Pink tea capacitatea acestuia de a reda materialitatea obiectelor, de a le surprinde și transmite individualitatea printr-un desen fin ce le subliniază realismul. În cele două tablouri, florile, trandafirii, prin coloritul lor delicat, sunt elementele care încălzesc cromatic compozițiile dominate de tonuri reci de albastru sau verde, echilibrând în același timp, prin fragilitatea lor, acel tip de asociere cu obiecte lipsite de viață.
Lucrarea ALINEI POCIAN, Flori de aur își întemeiază expresivitatea pe efectul vizual pe care îl produce prezența unor flori ce înmagazinează o lumină pe care o degajă peste tot în jur. Întreaga compoziție se concentrează în jurul corolelor acestora, fundalul nefăcând decât să le scoată în evidență prin amestecul cromatic de o mare sensibilitate.
Așa cum am remarcat și la expoziția precedentă la care a participat, Magia culorilor, MĂDĂLINA GRUBER se regăsește cel mai bine în pictura pe sticlă care-i oferă suportul ideal pentru a-și construi compozițiile decorative a căror tematică înglobează elemente ale artei africane. Dinamismul liniilor ce trasează forme geometrice, curbe și arabescuri este susținut de o cromatică vie ducând la acele ritmuri decorative care plac ochiului.

raimbow vernisaj 2
Și de această dată, CRISTIANA CĂTUNEANU își asumă libertatea construirii unui univers în care exploatează efectele subtile ale suprafețelor, tinzând către o stilizare a formelor, o esențializare a lor în special prin linii ce conduc la o sinteză dintre sentiment și idee. Proiectate pe un fundal a cărui cromatică are menirea de a crea o atmosferă specifică, formele vaselor se desprind printr-o caligrafie fină, fiind în consonanță cu sensurile pe care artista dorește să le dea lucrărilor sale: Prietenie, Familie, Depresie.
Lucrările lui FLORIN DIBLUS Liniștea din adâncuri – Nautilius, Liniștea din adâncuri – Murex ne induc acea stare de calm, de liniște în care imaginea reală este transformată în scriitură densă. Dându-le maximul de expresivitate, Florin creează acele cochili de scoici printr-o grafie delicată ce redă textura rugoasă a suprafețelor calcaroase.
EMIL DAN POPOVICI, prin lucrările sale Yellow flowers și Vaza cu flori, pune accentul pe realizarea unor compoziții în care florile și vasele de lut sunt doar pretexte pentru o structură arhitecturală bazată pe raporturi cromatice riguros echilibrate. Temperament înclinat spre analiză, Emil caută să deslușească sensurile interioare ale obiectelor pe care le integrează într-un sistem de comunicare dintre realitate, sensibilitatea sa și privitor.

raimbow vernisaj 12
DORINA SĂLĂJAN ne propune două lucrări în care prezența feminină constituie elementul central într-un spațiu în care discreta alăturare a unor obiecte precum vioara și o lumânare, contribuie la atmosfera de intimitate a tabloului. Artista urmărește să pună în valoare efectele contrastelor de lumini și umbre care scot în evidență carnația fină, dându-i o senzualitate aparte, dar și materialitatea drapajelor care ascund, fie chiar și parțial, nuditatea.
Atrasă de euritmia liniilor și a cromaticii, MARIANA RĂDUCU SAUCIUC, în lucrările sale Iluzie, Candoare, Fantezie sondează capacitățile de expresie ale culorilor. Compozițiile sale sunt pline de un dinamism care pare să depășească suprafața pânzelor iradiind, prin puritatea și luminozitatea culorilor, starea de bună-dispoziție și optimism pe care artista dorește să ne-o transmită.
CARMEN PAVEL transpune în tehnica acuarelei spectacolul ascuns al formelor, fie că sunt delicate flori de lavandă sau măr, fie că sunt peisaje pitorești din zona rurală. Învăluite de o lumină caldă, calmă, aflate sub efectul sintetic al transparențelor culorilor de apă, compozițiile sale degajă acel lirism care ne ajută să pătrundem în universul sensibil al artistei.

raimbow vernisaj 8
Cele patru icoane pe sticlă ale MARLENEI TARCAVU sunt realizate în maniere diferite. Cele în care sunt reprezentate Maica Domnului cu Pruncul, Sf Paraschieva și Sf Treime amintesc de icoanele țărănești realizate în zona Făgărașului la începutul secolului al XIX-lea prin compoziție și cromatică, prin utilizarea unor scheme compoziționale simple, lipsite de elemente decorative și personaje cu trăsături stilizate. O altă manieră adoptă în icoana ce-l reprezintă pe Sf. Nicolae diferențiindu-se de celelalte printr-o compoziție mai elaborată, încadrată de un chenar decorativ floral, un desen cu un duct mai fin și o cromatică mai rafinată.
Stăpân pe valențele picturii, SILVIU IOAN SOARE expune un peisaj însorit al Siciliei în care armonia cromatică se îmbină cu un desen ce respiră echilibru, calm, conducând la o compoziție riguros structurată ce dezvăluie emotivitatea ascunsă a unei regiuni în care soarele este prezent în fiecare moleculă, lumina acestuia regăsindu-se în fiecare tușă.
MAGDALENA VOICULEȚ ne prezintă lucrarea de grafică intitulată BioOnOff în care ponderea real-imaginar este clar în favoarea imaginarului. Având ca subiect situația mereu actuală a poluării planetei, compoziția sa denotă o mobilitate a imaginației, pe care am remarcat-o în majoritatea lucrărilor sale, bazată pe îmbinarea dintre știința desenului, fantezie și un rafinament narativ.

raimbow vernisaj 10
IULIA ȘCHIOPU ne prezintă o lucrare în care dă viață unui personaj de poveste, Alice, într-o manieră care pot spune că deja îi e specifică: silueta firavă, cu un gât alungit ce susține un chip oval, luminos, dominat de expresivitatea ochilor mari, rotunzi. Înveșmântată într-o rochie ce amintește de costumele personajelor feminine din renașterea timpurie din picturile lui Ghirlandaio sau Pollaiuolo, cu acele broderii din fir de aur, Alice se detașează pe un fundal vegetal realizat cu aceeași pensulație fină, delicată ca întreaga suprafață picturală.
În lucrărle sale Amprenta realității, Destinul predestinat și Prematur, ANDA ROXANA MAXIMOIU destructurează figurativul într-un amestec de suprafețe mari, decorative, pastă densă de culoare, intercalată cu foițe de aur, suprapuse pe alocuri peste texte greu descifrabile a căror grafie urmărește un echilibru al compoziției. Întregul spațiu pictural devine, în ansamblu, un câmp de energii, de accente cromatice și texturi.
Compozițiile cu naturi statice ale AURELIEI BALAEI Trandafiri, Flori de câmp degajă un lirism ce transpare din cromatica predominant caldă, în care florile ocupă aproape întreaga suprafață picturală, risipite într-o neorânduială atent dirijată, dar echilibrată cromatic. Materiile florale sunt construite prin tușe energice, sigure, în care tonurile interferează rafinat în acorduri pline de o intensitate ce conferă întregii compoziții o atmosferă de prospețime.

raimbow vernisaj 9
În lucrările  sale din această expoziție A taste of the city, Discreet, Enjoy the moment, ANOUK RAGOT își propune să definească stări, să comunice trăiri printr-o spontaneitate eclatantă a așternerii culorilor. Anouk dă dovadă de o bună sesizare a structurilor interioare ale materiei pe care o descompune și o recompune după propriile-i legi care o conduc spre acea limită a figurativului în care desenul este guvernat de o cromatică plină de exuberanță și vivacitate.

Roxana Bărbulescu – critic de artă

raimbow vernisaj 14