REFLEXII – expozitie de acuarela – Palatul Primaverii

Expoziție de acuarelă intitulată REFLEXII, găzduită în perioada 6-16 aprilie 2017 de Palatul Primăverii, ne invită să parcurgem vizual o serie de lucrări ale unor artiști ce și-au propus să reconstituie un univers sensibil al culorilor, dezvăluindu-și fiecare în parte acuratețea, originalitatea de a-și transmite mesajul artistic ce stă la baza operelor lor și preocuparea de a aduce pe simeze un ansamblu armonios articulat al unor discursuri artistice individuale.

reflexii 1
EUGENIA NICULESCU, prin tematica abordată în această expoziție, se arată interesată de geneza universului, a spațiilor deschise, nesfârșite, căutând să pătrundă și să descopere aspectele acelor transformări ce se produc în tot ce ne înconjoară. Between heaven and earth, Facing the sky, Flight, In the sun, Meagic meadow, Night flower, The hils, Wild flower sunt compoziții structurate pe planuri ce se întrepătrund cromatic printr-o gradare ce, în unele lucrări pornește de la tente închise de culoare, atingând acea luminozitate încărcată de o energie stranie, sau în planuri compuse din combinări cromatice variate, de la ocru la verde, galben, albastru, ce dau naștere unor emoții lirice, delicate, prin acel rafinament al amestecării culorilor ce generează forme profund eliberatoare a sentimentului de redare a unui real combinat în imaginația artistului.
Lucrările MARILENEI IEPAN Beauty, Feeling, Fracture, Fresh, Pretty, Rapsody, Spring ne dezvăluie un profil al unui artist spontan care-și construiește imaginea utilizând toate efectele pe care i le oferă tehnica acuarelei, remarcându-se în același timp printr-o bună cunoaștere a unui cromatism prin modalitatea în care realizează acele treceri subtile de la o nuanță la alta, de la cald la rece fără a agresa percepția vizuală. Marilena Iepan renunță la ideea clară de structural, lăsând tușele să se topească în forme difuze, diafane, pete de culoare puse în valoare de linii fin distilate. Compozițiile sale sunt imagini picturale încărcate de senzații, de sentimente transformate estetic în imagini florale pe care le restituie privitorilor printr-o armonie cromatică de roșu, albastru și violet, tonuri subtile ce trec dincolo de aparența lor senzorială.

reflexii
Acuarelele RODICĂI STOICA sunt inspirate nemijlocit din natură, artista realizând compoziții pline de un echilibru al planurilor, potențate însă de o trăire poetică intensă, fie că e vorba de o Pădure, de un Trandafir galben sau de o Iarna la țară, ea găsind o modalitate originală de exprimare a aceastor teme ce ne poartă într-o realitate organizată după variații tonale ce evoluează în permanente creșteri și descreșteri depășind convenția bidimensionalului. Realizate prin tușe simple, lucrările sale sunt o expresie a armoniei cromatice, o reflectare a impulsurilor pe care artista le primește îndeosebi din mediul înconjurător, îndreptându-ne atenția spre zonele senine ale naturii și, de ce nu, ale spiritului uman.

ELENA MOROZAN ne propune, în această expoziție, un regal floral. Ea a reușit pe deplin în compozițiile sale să surprindă sentimentul pe care vibrația unică a firavelor lujere florale i-o transmite. Stăpână pe tehnica acuarelei, pe particularitățile specifice ale acesteia de difuzare pe suprafețele pictate a materiei cromatice, artista imprimă lucrărilor sale un anumit tip de vizualitate prin intermediul căruia gingășia și fragilitatea frumuseții naturale capătă ipostaze personale. Acuarelele sale: Crini albi, Flori de măr, Frezii, Maci în grădină, Primule aparțin unui univers aparte, nostalgic, impregnat de delicatețea feminină a autoarei, însușire pe care o regăsim în special în maniera cu care așterne culoarea, printr-un joc subtil de nuanțe, ce demonstrează preocuparea Elenei pentru valorificarea la maxim a potențalului expresiv al luminii și al culorii, orchestrându-le cu mult rafinament

reflexii 5

Lucrările MARIEI FĂTU ne introduc într-o lume încărcată de farmecul caracteristic spațiului rural a cărui atmosferă senină este surpinsă de artistă în compoziții de o calitate cromatică și un simț coloristic elevat ce sugerează parfumul și nostalgia unor locuri dragi. Flori în ulcică, Flori roșii, Florile de sub fereastră, La fân, Odihna toamnei ne încântă prin bogăția și frumusețea specifică limbajului plastic bine articulat, Maria Fătu jucându-se cu materia fluidă pe care o disciplinează în construcții pline de ritmicitate în cazul peisajelor sau dominate de o lumină ce conferă naturilor sale statice cu flori o obiectivare a unui univers senzorial generat de diverse specii de flori și vase decorative transpuse într-un subtil joc al umbrelor și transparențelor, ce ne poartă într-o realitate organizată după legile decorativismului.

Acuarelele lui NICUȘOR MÎȚU COȘCA ne trimit către împrejurimile Branului, ale Oltului, ale Râșnoavei, apelând frecvent la o anume paletă coloristică în care gama de griuri reci și ocruri rămâne consecvent predominantă pentru a reda atmosfera specifică diverselor anotimpuri. Peisajele sale sunt construite în ritmuri și raporturi cromatice susținute și de succesiunea planurilor în adâncime, de perspectiva liniară sau atmosferică, artistul manifestând o autentică sensibilitate poetică. Printr-o pictură discretă, evitând ostentația și gestul frapant, imagininle sale pitorești devin pretexte pentru abilitățile sale compoziționale și cromatice, cărora le asociază transparențele specifice tehnici acuarelei, manifestând în același timp predilecția pentru lumina difuză a zilelor de iarnă, a colinelor în care totul pare veșnic și nemișcat.

reflexii 3

OVIDIU IOVĂNEL ne propune o serie de acuarele în care ni se înfățișează un artist echilibrat care știe să treacă prin filtrul propriei sensibilități acel cromatism adecvat subiectelor sale, naturile statice cu flori, ajutându-se și de acele rigori ale tehnicii culorilor de apă, de efectele pe care acestea le generează. Modernitatea artistului subzistă în felul propriu de distribuire a cantităților de culoare, de concentrările sau diluțiile ei, de acea tehnică de a lăsa la vedere textura suportului pentru a aduce un plus de lumină compoziției, de avantajele sugestive ale fluidității și dematerializării culorii, toate acestea generând acel efect de diafan și de prospețime ce acordă întâietate petei de culoare, care este când transparentă și vaporoasă, cand densă și materială riguros orchestrată.

Cei șapte artiști prezenți la această expoziție se dovedesc a fi un grup omogen, tentați de revitalizarea unei tehnici ce le permite să își exprime opțiunile artistice de care se simt cel mai mult atașati, tehnica acuarelei. Spontaneitatea acesteia, posibilitatea de a vibra suprafețele, de a crea acele transparențe specifice culorilor de apă prin mijloace de expresie și soluții inedite, accesibile, rafinate au scos la iveală în lucrările acestor artiști, originalitatea resurselor imaginative și capacitatea de a surprinde imaginea emoționantă a lumii înconjurătoare și a eternității.
Roxana Bărbulescu – critic de artă

film realizat de: Teodor Petru Moldovan